כרטיס מחצבה: סג'ור 14

 • שם סג'ור 14
 • מספר מחצבה 679
 • נ.צ 760430 / 232810
 • גליון 2-III
 • סוג חומר גיר וקרקע
 • שטח המחצבה(דונם) 2.5
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 3.0
 • סטרטיגרפיה בע'נה
 • יעד החומר אבן לבניה# אגרגטים וקרקע לגנון
 • גובה הקיר 2.5
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י צפון
 • מחוז אדמינסטרטיבי צפון
 • שיוך מונוציפלי מויימ סאג#ור
 • מפנה הקיר החצוב מזרח
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר מסג'ור
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; סכנת מפולות מעטה
 • הערות יש באתר מעט עתודות של חומר גלם. ייתכן שנעשה נסיון למלא את השטח באדמה לצרכים חקלאיים.