כרטיס מחצבה: סג'ור 15

 • שם סג'ור 15
 • מספר מחצבה 680
 • נ.צ 760480 / 232860
 • גליון 2-III
 • סוג חומר גיר
 • שטח המחצבה(דונם) 2.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 8.0
 • סטרטיגרפיה בע'נה
 • יעד החומר אבן לבניה# אגרגטים
 • גובה הקיר 10.0
 • מספר מפלסי חציבה 2.0
 • מחוז ממ"י צפון
 • מחוז אדמינסטרטיבי צפון
 • שיוך מונוציפלי מויימ סאג#ור
 • מפנה הקיר החצוב דרום
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר מסג'ור
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; קיימת סכנה למפולת
 • הערות יש עוד עתודות של חומר גלם; בחלק מהאתר שוקם מטע.