כרטיס מחצבה: תל מנפוחה

 • שם תל מנפוחה
 • מספר מחצבה 980
 • נ.צ 794080 / 274090
 • גליון 2-V
 • סוג חומר גיר קירטוני#חואר
 • שטח המחצבה(דונם) 3.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 6.0
 • סטרטיגרפיה דיר חנא
 • יעד החומר מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 5.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י צפון
 • מחוז אדמינסטרטיבי צפון
 • שיוך מונוציפלי מויימ מסעדה
 • מפנה הקיר החצוב דרום מערב
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות שמורת יער מסעדה
 • אופי הדרך למחצבה לצד דרך בטחון
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גידור בטיחותי; קיים חשש למפולות.
 • הערות קיימת אפשרות שהאתר לא שימש מעולם כמחצבה ופיתוח השטח נעשה לצרכים חקלאיים. האתר הוגדר כמוסדר.