כרטיס מחצבה: בריכת רם

 • שם בריכת רם
 • מספר מחצבה 995
 • נ.צ 793020 / 271480
 • גליון 2-V
 • סוג חומר סקוריה
 • שטח המחצבה(דונם) 4.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 25.0
 • סטרטיגרפיה סקוריה אודם
 • יעד החומר חקלאות# תשתיות
 • גובה הקיר 8.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י צפון
 • מחוז אדמינסטרטיבי צפון
 • שיוך מונוציפלי מויימ מסעדה
 • מפנה הקיר החצוב מזרח
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות שמורת החרמון#בריכת רם
 • אופי הדרך למחצבה כביש ודרכי עפר ממסעדה וכן ממגרש החנייה שמצפון לבריכת רם
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גידור בטיחותי; קיים חשש למפולות.
 • הערות קיר חציבה באורך של כ- 150 מ'# סמוך מאוד לשפת האגם. המסלע הוא בעיקרו סקוריה# שחורה וחומה# וכן מעט בזלת. בשל מיקומה יוצרת המחצבה מפגע נופי קשה. נותרו בה עתודות של חומר גלם.