כרטיס מחצבה: נחל דליות 4

 • שם נחל דליות 4
 • מספר מחצבה 783
 • נ.צ 755440 / 261810
 • גליון 4-II
 • סוג חומר חומר ואדי#קונגלומרט
 • שטח המחצבה(דונם) 5.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 12.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר
 • יעד החומר אגרגטים #תשתיות
 • גובה הקיר 5.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י צפון
 • מחוז אדמינסטרטיבי צפון
 • שיוך מונוציפלי מוא גולן
 • מפנה הקיר החצוב בור כריה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות ים כנרת#שמורת בית צידה (בטיחה)
 • אופי הדרך למחצבה כביש עוקף כנרת
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולות.
 • הערות באתר מצויות עתודות של חומר גלם