כרטיס מחצבה: נחל נורית 2

 • שם נחל נורית 2
 • מספר מחצבה 167
 • נ.צ 717790 / 232200
 • גליון 6-I
 • סוג חומר חזרה בזלתית
 • שטח המחצבה(דונם) 5.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 30.0
 • סטרטיגרפיה הבזלת התחתונה
 • יעד החומר אגרגטים# מצע
 • גובה הקיר 10.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י צפון
 • מחוז אדמינסטרטיבי צפון
 • שיוך מונוציפלי מוא הגלבוע
 • מפנה הקיר החצוב צפון
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות תל-יזרעאל #גן לאומי מעין חרוד
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר קצרה מכביש צומת נבות - צומת יזרעאל
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין אמצעי בטיחות; אין סכנת מפולות
 • הערות שימשה או עדיין משמשת לסילוק של פסולת רבה - בעיקר בניין ומתכתית. חלק מנפח המחצבה כבר מולא על ידי פסולות כאלה.