כרטיס מחצבה: רתמים 2

 • שם רתמים 2
 • מספר מחצבה 1120
 • נ.צ 640290 / 169560
 • גליון 7-IV
 • סוג חומר חול#חמרה#אדמה חרסיתית
 • שטח המחצבה(דונם) 10.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 50.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר
 • יעד החומר חול לבניה#מילוי# גינון
 • גובה הקיר 6.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י מרכז
 • מחוז אדמינסטרטיבי דרום
 • שיוך מונוציפלי מוא חבל יבנה
 • מפנה הקיר החצוב בור כריה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר בתחומי מטמנת רתמים
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות בבסיס החתך#במחפורת# חשופה אדמה חרסיתית בעובי כ- 3 מ'; מעל רבודה חמרה באי התאמה בעובי כ- 2 מ'; מעל רבוד חול דיונות בעובי כ- 2 מ'.