כרטיס מחצבה: עזריקם 5

 • שם עזריקם 5
 • מספר מחצבה 319
 • נ.צ 628150 / 171230
 • גליון 10-II
 • סוג חומר כורכר
 • שטח המחצבה(דונם) 2.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 4.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר
 • יעד החומר מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 2.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י ירושלים
 • מחוז אדמינסטרטיבי דרום
 • שיוך מונוציפלי מוא באר-טוביה
 • מפנה הקיר החצוב בור חציבה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר משובשת מכביש עזריקם
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות פסולת מתכתית רבה שפוכה באתר. כ- 100 מ' מדרום# בנ.צ. 171240/628080# מצוי בור חציבה בשטח של כ- 2 דונם.