כרטיס מחצבה: חצב 8

 • שם חצב 8
 • מספר מחצבה 1213
 • נ.צ 631590 / 177350
 • גליון 10-II
 • סוג חומר כורכר#חמרה
 • שטח המחצבה(דונם) 1.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 2.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר
 • יעד החומר מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 3.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י ירושלים
 • מחוז אדמינסטרטיבי דרום
 • שיוך מונוציפלי מוא באר-טוביה
 • מפנה הקיר החצוב בור חציבה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר ממושב חצב
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות באתר מצויות עתודות של כורכר. בבסיס החתך חשופה יחידת חמרה בהירה# חולית# בעובי של כ-1 מ'; מעליה כורכר תרכיזי קשה בעובי כ- 2 מ'. כ- 100 מ' מערבית לבור זה# מצוי בור חציבה דומה (בנ.צ. 177270/631620).