כרטיס מחצבה: גבעתי

 • שם גבעתי
 • מספר מחצבה 1238
 • נ.צ 625850 / 169540
 • גליון 10-I
 • סוג חומר כורכר
 • שטח המחצבה(דונם) 10.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 30.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר
 • יעד החומר מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 6.0
 • מספר מפלסי חציבה 2.0
 • מחוז ממ"י ירושלים
 • מחוז אדמינסטרטיבי דרום
 • שיוך מונוציפלי מוא באר-טוביה
 • מפנה הקיר החצוב בורות חציבה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות שמורת בריכת זמורות
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר ממושב גבעתי
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; יש סכנת מפולת
 • הערות כ- 4 בורות חציבה# בשטח של דונמים אחדים כל אחד. באחד מהם שפוכה פסולת אורגנית נוזלית.