כרטיס מחצבה: הראל

 • שם הראל
 • מספר מחצבה 355
 • נ.צ 634400 / 195100
 • גליון 11-I
 • סוג חומר קירטון מטמורפי
 • שטח המחצבה(דונם) 5.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 15.0
 • סטרטיגרפיה מנוחה (חתרורים)
 • יעד החומר חומר מילוי# אגרגטים
 • גובה הקיר 5.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י ירושלים
 • מחוז אדמינסטרטיבי ירושלים
 • שיוך מונוציפלי מוא מטה יהודה
 • מפנה הקיר החצוב דרום-מערב
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות מצפה הראל
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר משובשת מכביש כפר-אוריה
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות
 • הערות