כרטיס מחצבה: צומת סעד

 • שם צומת סעד
 • מספר מחצבה 373
 • נ.צ 598030 / 154220
 • גליון 14-I
 • סוג חומר כורכר#אדמת לס
 • שטח המחצבה(דונם) 10.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 80.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר
 • יעד החומר מילוי# תשתיות#אדמת גן
 • גובה הקיר 10.0
 • מספר מפלסי חציבה 2.0
 • מחוז ממ"י דרום
 • מחוז אדמינסטרטיבי דרום
 • שיוך מונוציפלי מוא שער הנגב
 • מפנה הקיר החצוב בור חציבה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר מכביש צומת סעד - עזה
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; יש סכנת מפולת
 • הערות באתר מצויות עתודות כורכר ביוקלסטי# חולי. במחצבה שלושה בורות מים מדופנים באבני בניה.