כרטיס מחצבה: ניר-משה

 • שם ניר-משה
 • מספר מחצבה 1322
 • נ.צ 597710 / 163610
 • גליון 14-I
 • סוג חומר אדמת לס
 • שטח המחצבה(דונם) 2.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 3.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר
 • יעד החומר אדמת גן
 • גובה הקיר 3.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י דרום
 • מחוז אדמינסטרטיבי דרום
 • שיוך מונוציפלי מוא עזתה
 • מפנה הקיר החצוב צפון
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות
 • אופי הדרך למחצבה דרכי עפר מניר-משה ומזרועה
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת.
 • הערות באתר מצויות עתודות אדמת לס. חילופין של שכבות לס בעובי 0.5 - 1.0 מ' המכילות תרכיזי גיר עם שכבות בעובי דומה# ללא תרכיזים