כרטיס מחצבה: חצרים

 • שם חצרים
 • מספר מחצבה 382
 • נ.צ 574000 / 173280
 • גליון 14-IV
 • סוג חומר כורכר#חול#חמרה
 • שטח המחצבה(דונם) 270.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 900.0
 • סטרטיגרפיה ניאוגן
 • יעד החומר חול לבנייה#מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 6.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י דרום
 • מחוז אדמינסטרטיבי דרום
 • שיוך מונוציפלי מוא בני שמעון
 • מפנה הקיר החצוב בור חציבה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות
 • אופי הדרך למחצבה דרך כבושה מכביש באר-שבע - חצרים
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; יש סכנת מפולת
 • הערות באתר מצויות עתודות של חומר גלם