כרטיס מחצבה: נחל פטיש מזרח

 • שם נחל פטיש מזרח
 • מספר מחצבה 2100
 • נ.צ 579610 / 174130
 • גליון 14-IV
 • סוג חומר חומר ואדי#אבן חול
 • שטח המחצבה(דונם) 80.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 200.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר#תצורת שבע
 • יעד החומר מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 6.0
 • מספר מפלסי חציבה 2.0
 • מחוז ממ"י
 • מחוז אדמינסטרטיבי
 • שיוך מונוציפלי
 • מפנה הקיר החצוב בורות כריה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר מהכביש המוליך לחוות המיכלים
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות באתר מצויות עתודות של חומר גלם. בחלק המערבי מצויה מחצבה באבן חול עם שיכוב צולב. קיר חציבה באורך כ- 100 מ' ובגובה כ- 6 מ'.