כרטיס מחצבה: נחל באר-שבע - נבטים

 • שם נחל באר-שבע - נבטים
 • מספר מחצבה 2101
 • נ.צ 571250 / 187800
 • גליון 14-IV
 • סוג חומר חומר ואדי
 • שטח המחצבה(דונם) 100.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 200.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר
 • יעד החומר מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 3.0
 • מספר מפלסי חציבה 2.0
 • מחוז ממ"י
 • מחוז אדמינסטרטיבי
 • שיוך מונוציפלי
 • מפנה הקיר החצוב בורות כריה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר כבושה מכביש נבטים - באר-שבע
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות באתר מצויות עתודות חומר גלם. מבוצעות בו פעולות של שיקום הגדות והסדרת ערוץ הזרימה על ידי רשות הניקוז.