כרטיס מחצבה: תל מלחה דרום

 • שם תל מלחה דרום
 • מספר מחצבה 1296
 • נ.צ 596320 / 179360
 • גליון 14-II
 • סוג חומר חומר ואדי#אדמת לס
 • שטח המחצבה(דונם) 20.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 100.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר
 • יעד החומר מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 5.0
 • מספר מפלסי חציבה 2.0
 • מחוז ממ"י דרום
 • מחוז אדמינסטרטיבי דרום
 • שיוך מונוציפלי מוא בני שמעון
 • מפנה הקיר החצוב בור כריה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות תל מלחה
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר מכביש בית-קמה - צומת פלוגות
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות באתר מצויות עתודות גדולות של חומר ואדי