כרטיס מחצבה: תל מלחה מזרח

 • שם תל מלחה מזרח
 • מספר מחצבה 1297
 • נ.צ 596840 / 180370
 • גליון 14-II
 • סוג חומר קירטון גירי
 • שטח המחצבה(דונם) 2.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 5.0
 • סטרטיגרפיה איאוקן
 • יעד החומר מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 5.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י ירושלים
 • מחוז אדמינסטרטיבי דרום
 • שיוך מונוציפלי מוא לכיש
 • מפנה הקיר החצוב דרום
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות תל מלחה
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר מכביש בית-קמה - צומת פלוגות
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות באתר מצויות עתודות חומר גלם. בסמוך וממזרח לקו מתח גבוה.