כרטיס מחצבה: חר' חשיף 1

 • שם חר' חשיף 1
 • מספר מחצבה 2072
 • נ.צ 575010 / 162070
 • גליון 14-III
 • סוג חומר קונגלומרט
 • שטח המחצבה(דונם) 3.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 10.0
 • סטרטיגרפיה ניאוגן
 • יעד החומר מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 5.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י
 • מחוז אדמינסטרטיבי
 • שיוך מונוציפלי
 • מפנה הקיר החצוב בור כריה אובלי
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות
 • אופי הדרך למחצבה דרכי עפר מאופקים
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות סמוך לבור אגירה קדום.