כרטיס מחצבה: בארי

 • שם בארי
 • מספר מחצבה 375
 • נ.צ 593210 / 149510
 • גליון 13-II
 • סוג חומר כורכר
 • שטח המחצבה(דונם) 1.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 2.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר
 • יעד החומר מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 2.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י דרום
 • מחוז אדמינסטרטיבי דרום
 • שיוך מונוציפלי מוא אשכול
 • מפנה הקיר החצוב דרום
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות שמורת בתרונות בארי#אתר זכרון - קיבוץ בארי בראשיתו
 • אופי הדרך למחצבה הכביש המוביל מבארי למכרות הגפרית
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות