כרטיס מחצבה: אבשלום

 • שם אבשלום
 • מספר מחצבה 2075
 • נ.צ 567050 / 136190
 • גליון 13-IV
 • סוג חומר חול
 • שטח המחצבה(דונם) 0.5
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 1.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר
 • יעד החומר חול לבניה
 • גובה הקיר 2.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י
 • מחוז אדמינסטרטיבי
 • שיוך מונוציפלי
 • מפנה הקיר החצוב בור כריה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר מאבשלום
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות באתר מצויות עתודות חול דק גרגר (ספרת גרגר - 0.68).