בהמשך להחלטת הנהלת הקרן לפעול לשיקומה של מחצבת לגמון פורסמו מסמכי המכרז לעבודות שיקום המחצבה. השיקום כולל עבודות עפר וכך תהפוך המטמנה לשטח חקלאי. 

 
מתחילים בשיקום מחצבת לגמון