calendar icon
calendar icon
שם מכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום מכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
מכרז לשיקום מחצבות מגדל צדק שבילי טיול ומצפורים שלב ב' 328/2024 קבלן פתוח 16.05.2024 23.06.2024 12

הרשמה לקבלת עדכונים