calendar icon
calendar icon
שם מכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום מכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
פטור ממכרז - התקשרות עם משרד רו"ח עזרא כדורי ושות' פטור ממכרז פטור ממכרז פתוח 23.03.2023 30.03.2023
פטור ממכרז - התקשרות עם מפקח צמוד - גייגר& שובל הנדסה אזרחית פטור ממכרז פטור ממכרז פתוח 23.03.2023 30.03.2023

הרשמה לקבלת עדכונים