עבודת הקרן מושתתת על פקודת המכרות ועל התקנות שנגזרו מכוחה.
הפקודה והתקנות עוסקות בהנחיות להקמת הקרן, מבנה הקרן, עקרונות השיקום, דרך ניהולה, גביית הכספים וכו'.
 

תקנות המכרות (קרן לשיקום מחצבות) תשל"ח - 1978 (לקריאת המסמך לחץ כאן)