מכרז פומבי דו שלבי 282/2022 עד...
מכרז פומבי דו שלבי 282/2022 עדכון סקר מחצבות נטושו...
קרא עוד
מכרז 268/2022 - שיקום מחצבת ני...
מכרז 268/2022 - שיקום מחצבת ניצנה - תשובות לשאלות...
קרא עוד
מכרז 268/2022 - שיקום מחצבת ני...
מכרז 268/2022 - שיקום מחצבת ניצנה - פרוטוקול סיור...
קרא עוד
מכרז פומבי 283/2022 - ייצור, א...
מכרז פומבי 283/2022 - ייצור, אספקה והתקנת שילוט במ...
קרא עוד
מכרז מספר 268/2022 לשיקום מחצב...
מכרז מספר 268/2022 לשיקום מחצבת ניצנה
קרא עוד