במהלך שנת 2023 גובש ע"י הנהלת הקרן החזון ולאורו פועלת הקרן 

הקרן לשיקום מחצבות תפעל לשיקום מחצבות נטושות, על פי עקרונות פיתוח בר קיימא לטובת רווחת הציבור והסביבה. השיקום יבוצע על פי מדיניות הקרן, בשקיפות ובשיתוף פעולה עם הרשות הציבורית המקבלת את האתר לאחריותה בגמר השיקום.