במהלך חג הסוכות (תשרי תשפ"ד, אוקטובר 2023) התקיימו סיורים פתוחים לציבור בהם ניתן היה להתרשם מהליך שיקומן של שתי מחצבות ששוקמו ע"י הקרן.


פארק וולקני אביטל בצפון 


פארק צבעי מכתש רמון בדרום