גשמי הברכה של הימים האחרונים מילאו את המאגר שהקמנו לפני כשנתיים במסגרת שיקום מחצבת שחורת בכניסה לעיר אילת.
במסגרת עבודות השיקום הוקמו שני מאגרים לריסון השיטפונות בכניסה לעיר אילת.
הפרויקט בוצע בשיתוף רשות הטבע והגנים ורשות ניקוז ערבה ומתפרס על פני 200 דונם.
 
שיקום מחצבת שחורת