לאחרונה סיימנו את עבודות שיקום מחצבת לגמון בקיבוץ לוחמי הגיטאות במועצה האזורית מטה אשר, במחצבת לגמון פעלה מטמנה ששוקמה בעבר ובמסגרת עבודות השיקום הנוכחיות הוסדר פני השטח לשטח חקלאי.
עבודות השיקום החקלאי כללו חיפוי המטמנה לאחר ששוקמה בשכבת אדמה חקלאית בשיפועים מתונים שיאפשרו עיבוד חקלאי בהתאם לקווי הגובה הטופוגרפיים במקום,
במסגרת הפרויקט שוקמו כ 55 דונם לשטח חקלאי.
סיום עבודות השיקום במחצבת לגמון