בדיוק לפני שנה, במהלך ינואר 2023 סיימנו את עבודות השיקום במחצבת בזלת בית אלפא.

במסגרת עבודות השיקום הוסדר טופוגרפית אזור החציבה לטובת שיקום נופי ושיקום חקלאי.

בשל חשיבות השטח הנמצא ברמת רגישות גבוהה מבחינת צומח וחי, שוחזר מתאר פני הקרקע המקורי והוא הותאם לטופוגרפיה החדשה, כמו כן בוצעו עבודות שיקום נופי באמצעות שימוש בצומח אופייני לאזור בשלוש שכבות הצומח: עצים, שיחים ועשבוניים ובני שיח ובתפזורת הקיימת במרחב המקומי.

שנה אחרי, ואנו גאים לשתף בסדרת תמונות שצולמו בשטח המשוקם במהלך השבוע האחרון המעידות אלף מונים על הצלחת השיקום הן מבחינה טופוגרפית והן מבחינה נופית.

תודה לרון שובל על הצילומים.