קבלת היתר בניה והמשך תכנון עבודות השיקום במחצבת יבניאל !

בשנים האחרונות קידמנו בשיתוף המועצה המקומית יבניאל את הליכי התכנון לשיקום מחצבת יבניאל הנמצאת בצמוד לישוב.

במסגרת תכנון עבודות השיקום יוסדרו המפגעים שנותרו בשטח המחצבה ויפותח פארק מרכזי שישמש את תושבי יבניאל., ויכלול אמפי תיאטרון פתוח, אזורי פיקניק, מדשאות ושבילים, מתקני משחק ומסלול פאמפטראק.

השבוע, לאחר קבלת היתר הבניה ובהמשך לתכנון ביצוע עבודות השיקום סיירו במקום יו"ר הקרן, אילן ניסים ומנהל הקרן, מיכאל חרל"פ על מנת להתרשם מקרוב ממאפייני השטח והעבודות הצפויות אשר יתפרסו על פני 16 דונם.