ממשיכים לשלב הבא בשיקום מחצבת מגדל צדק !

השבוע פרסמנו מכרז לקבלת הצעות מקבלני ביצוע לשיקום מחצבת מגדל צדק, שלב ב', הכולל הקמת שבילים ומצפורים בתחום הגן הלאומי.

קבלנים העומדים בתנאי הסף מוזמנים לעיין במסמכי המכרז,

הצעות יש להגיש עד יום ראשון, ה 23.6.24 בשעה 12:00 בצהריים במשרדי הקרן לשיקום מחצבות בתל אביב.

בהצלחה

מכרז לקבלת הצעות מקבלני ביצוע לשיקום מחצבת מגדל צדק, שלב ב - שבילים ומצפורים