מחצבת שהם בתחום יער קק"ל הינה מחצבת דולומיט נטושה הנמצאת בצמידות לפרויקט אמפי שהם.

בהמשך לאישור הנהלת הקרן במסגרת עבודות השיקום יבוצע שיקום נופי ובטיחותי של האתר, נטיעות ופיתוח שבילים, שילוט הכולל תוכן והסבר מפורט, לצד יצירת חיבור ליער שהם.

קבלנים המעוניינים לבצע את עבודות השיקום הכוללות עבודות פיתוח ותשתיות מוזמנים להיכנס למסמכי המכרז בקיצור המצורף.

https://www.kasham.org.il/page.php?type=tender&id=493#navbar

מועד אחרון להגשת הצעות הוא יום רביעי ה- 31.7.2024 בשעה 12:00.

בהצלחה.

מתקדמים בשיקום מחצבת שהם בתחום יער קק