הרכב הנהלת הקרן לשיקום מחצבות:
יו"ר ההנהלה - נציג משרד האנרגיה - אילן נסים
מרכז ההנהלה - נציג רשות מקרקעי ישראל - עידן ורטהיים
המפקח על המכרות - משרד האנרגיה - שארבל שחאדה
נציגת רשות הטבע והגנים - זהר זכאי
נציג המשרד להגנת הסביבה - אוהד קרני
נציגת משרד הפנים - חנה ויטלזון
נציג משרד העבודה והרווחה - 
נציג משרד האוצר -

משקיפים:
נציג איגוד יצרני חומרי מחצבה - שמואל מנדלביץ'
נציגת קרן קימת לישראל - עינת ברונשטיין

מנהל הקרן:
מיכאל חרל"פ
תפקיד מנהל הקרן:
מנהל הקרן לשיקום מחצבות אחראי לפעילות השוטפת הכוללת של הקרן בתחומי התכנון והביצוע, ריכוז מכרזי שיקום והצעות תקציביות לשיקום, קשר שוטף עם האחראים ברשות מקרקעי ישראל לנושא זה, קשר עם עיריות ומועצות, הפקת נתונים, העברת המלצות לאישור הנהלת הקרן, מעקב אחר ביצוע השיקום בשטח והמלצות לאישור החזרי הוצאות.