מחצבה - מקום שבו מוציאים חומר גלם מבטן האדמה. החומר משמש לייצור בטון, אספלט, מלט, אבן לבנייה ולציפוי דקורטיבי, חול, סיד וכדומה. מחצבות אבן הן מקום שבו על ידי פעולת קידוח, חפירה ופיצוץ מפוררים את סלע האם ומעבירים אותו דרך סדרת מגרסות ונפות עד קבלת אבן בגודל הרצוי לפי השימושים הנדרשים. רבות מהמחצבות מייצרות באתריהן גם את המוצרים המוגמרים - בטון, אספלט, בלוקים, מרצפות וכ"ו. 

חציבה - החציבה הינה פעולה יזומה ע"י האדם להפקת מינרלים מפני השטח ועיבודם לצורכי המשק. צרכי הפיתוח בארץ דורשים חומרי גלם לבניה וסלילה. תוך כדי ביצוע פעולות אלו נפגע אתר החציבה, ונגרם בו שינוי לעומת מצבו הראשוני. שינוי זה הוא תוצאה של הגורמים הבאים: 
- הוצאת נפח גדול של חומרי גלם מתוך הגוף הסלעי. 
- הסרת כיסוי "טפל" על מנת לאפשר גישה לחומרי הגלם. 
- שינוי בזוויות השיפוע ובגבהים של השטח, שהוא תוצאה של התקדמות קיר החיצוב. 
- הקמת מערכת דרכים ומתקנים. 
- שינוי באיכות הסביבה כתוצאה מפעולות החיצוב והעיבוד של חומרי הגלם באתר החציבה. 

המפקח על המכרות - הוא רשות הרישוי והפיקוח על המחצבות במדינת ישראל. המפקח רשאי, בהודעה רשמית, להכריז על מחצבה כנטושה, או נטושה בחלקה. ללא הכרזה זו לא תוכל הקרן לשקם את המחצבה הנטושה.

שיקום מחצבה - שיקום פני השטח שהופר בפעולות החציבה ליעוד קרקע אחר כגון: פארק, שצ"פ, גן לאומי, יער, חקלאות, שמורת טבע, מאגר וכו'.