דרושים כמה תנאים בסיסיים לביצוע שיקום:

1. גמר חומר הגלם במחצבה.

2. הסכמת בעל הקרקע לשיקום.

3. הסכמת הרשות לתחזוקה וטיפול בשטח השיקום לאחר ביצוע השיקום.

4. הכנת תכנית לפי הוראות חוק התכנון והבניה או אישור תוכנית ע"י מועצת הניקוז. תכנית השיקום צריכה להתבסס על יעוד הקרקע העתידי.

5. הודעת והכרזת המפקח על המכרות על מחצבה נטושה.

6. השיקום תואם למדיניות הקרן ואושר על ידי הנהלת הקרן.

לצורך שיקום מחצבה יש לפנות למשרדי הקרן: office@kasham.org.il