יועץ משרד
 סילבי מנחם  ליגם פרויקטים סביבתיים
 זאב קליין זאב קליין אדריכלות נוף