הנהלת הקרן קבעה מדיניות להחזר הוצאות שיקום של מחצבה שהוכרזה כנטושה.

מדיניות זו מהווה בסיס לבחינת השיקומים המגיעים לפתחה.

המדיניות מתייחסת בין השאר למרכיבים הבאים:

1. תהליך תכנון השיקום.

2. בחינה מקדמית של השתתפות הקרן במימון השיקום.

3. שיעור השתתפות הקרן במימון וביצוע פרויקט שיקום. 

4. קביעת סוגי העבודות והשירותים שהקרן משתתפת במימונם.

מסמך מדיניות הקרן לעניין החזר הוצאות שיקום של מחצבה שהוכרזה כנטושה (לקריאת המסמך לחץ כאן)