הנהלת הקרן קבעה מדיניות להחזר הוצאות שיקום של מחצבה שהוכרזה כנטושה.
המדיניות מתייחסת בין השאר למרכיבים הבאים:
1. תכנון השיקום.
2. שיעור השתתפות הקרן במימון השיקום.
3. ביצוע השיקום.
4. סוגי העבודות והשירותים שהקרן משתתפת במימונם.

מסמך מדיניות הקרן לעניין החזר הוצאות שיקום של מחצבה שהוכרזה כנטושה (לקריאת המסמך לחץ כאן)