הקרן לשיקום מחצבות הקימה מאגר יועצים בתחומים מקצועיים שונים המפורטים במסמך הקול הקורא.

המאגר כולל את שמותיהם של נותני השירותים ומפורסם בדף זה בחלוקה לפי קטגוריות (מעודכן 1.5.23).

המאגר מתעדכן מעת לעת. אנו מזמינים אתכם לקרוא בעיון את מסמכי הקול הקורא, להוריד את הטבלאות והטפסים הרלוונטיים לתחום המקצועי שלכם ולשלוח פנייה לרישום דרך הטופס המקוון.