בתחום שטח המחצבה הנטושה (34 דונם) נמצא אתר הנצחה. המפלס העליון הונגש בעזרת שביל טיול המקיף את המחצבה השקועה והוא כולל גשר ונקודות תצפית. כמו כן, נוסף שביל טיול בחלק התחתון. במסגרת השיקום הוסדרה רחבת הכניסה והוקמה פרגולה. הצמחייה הארץ ישראלית במקום נשמרת, הניקוז הוסדר, וכן נשמרים מצוקי החציבה. בנוסף, הותקנו שלטי תוכן והכוונה בשפה עיצובית ייחודית המותאמת למקום.