מחצבת האגמים נשר, הינה מהמחצבות הגדולות שפעלו במדינת ישראל לאורך השנים. במסגרת שיקום המחצבות יוקם במקום פארק האגמים, פארק עירוני נרחב של העיר נשר עם פוטנציאל אזורי ואף ארצי. התכנית כוללת שבילי הליכה ואופניים באורך של כ-5 ק"מ, מדשאות, אזורי פיקניק, משחק וספורט, לצד אמפיתיאטרון לאירועים, מוקדי צפרות סביב האגם הצפוני ועוד.

הפרויקט נעשה בשיתוף עם עיריית נשר, והוא מתפרס על פני שטח של מאות דונמים.