עבודות שיקום מחצבת נחל רביבים כוללות שיקום אזור החציבה הנמצא בלב נחל רביבים וליד הכפר ביר הדאג'. הזרימה בנחל הוסדרה על ידי מילוי בורות חציבה, עיצוב טופוגרפי המדמה את תצורת הנוף הטבעית של האזור והקמת סכרונים. בשטח הוקמו גם מספר לימנים ללכידת מי שטפונות, עם נטיעות ונקודת תצפית לרווחת התושבים.

הפרויקט נעשה בשיתוף רשות ניקוז שקמה בשור ומועצה אזורית רמת נגב, מתפרס על פני כ-1,000 דונם.