באפיק נחל רודד הסמוך לקיבוץ אילות, כשני קילומטרים מזרחית לכביש הערבה (כביש 90), פעלה במשך שנים רבות מחצבת חומר ואדי. חומר הגלם אשר נכרה במחצבה זו עובד לחצץ ששימש לתערובות אספלט לסלילה ולתעשיית הבטון עבור בנייה באזור אילת. הפעילות בחלק ממחצבת רודד הופסקה עקב מיצוי העתודות המותרות לכרייה.

עם סיום פעילות הכרייה בחלק זה, יזמה הקרן לשיקום מחצבות, בשיתוף רשות ניקוז ונחלים ערבה, תכנית לשיקום המחצבה כחלק מתכנית כוללת ליצירת מאגר לויסות מי שטפונות. המאגר נועד לעצור את זרם מי הנגר במעלה הנחל, לפני הגיעם אל כביש הערבה ולמתקני התפלת המים של חברת מקורות, המצויים בקרבתו.

במקום נבנו סוללות שגובהן שנים עשר מטרים להכוונת מי הנגר למאגר ומתקן שחרור מים גרביטציוני המשחרר מים באופן מבוקר ומגלש עודפים למניעת הרס הסוללות במקרה של שיטפון לא צפוי. 

בניית המאגר בשטח בור הכרייה מצמצמת את נזקי השטפונות במורד הנחל ותתרום להעשרת מי התהום.