בשטח העיר כרמיאל, לפני הקמת העיר, פעלו מספר מחצבות אבן לשיש. עם הקמת העיר והתקדמות הבניה של שכונותיה מערבה, הוחלט להפסיק את פעילות המחצבות במקום ולהעביר את פעילות חציבת האבן למקומות אחרים.

על גבעה ממערב לבניין העירייה, נותרו בורות פתוחים שהיוו מפגע נופי ובטיחותי. בעקבות פניית עיריית כרמיאל לקרן לשיקום מחצבות, השטח שוקם לכדי גן יפיפה, ממנו נהנים תושבי כרמיאל והסביבה בטיולים, פעילויות תרבותיות ונופש.