במגדל צדק פעלו שנים רבות ועוד לפני קום המדינה עשרות מחצבות שהחומרים שנחצבו בהן שימשו לבניית כבישים ומבנים.

במסגרת עבודות השיקום במגדל צדק נבנו שבילי הליכה, שבילי אופניים, חניות, גינון ונטיעות, פרגולות, גינון קהילתי, רחבות ישיבה ונקודות תצפית. במקום הוקמה "טיילת צפונית" המשמשת ציר מקשר בין שכונות ראש העין לשטחים הפתוחים בגן הלאומי. בשטח האתר פותחו בריכות חורף בגדלים שונים בכדי לאפשר מגוון בתי גידול כמוקד למערכת אקולוגית ונופית.

הקרן פיתחה במקום את הפרויקטים הבאים: 

"טיילת צפונית"
הטיילת הצפונית שבשטח הגן הינה הציר המקשר בין שכונות ראש העין לשטחים הפתוחים בגן הלאומי. במסגרת הפרויקט הוסדרה כניסה לגן הלאומי, נסלל כביש הגישה והוקם חניון מונגש. במסגרת הפרוייקט תוכננו ובוצעו שבילי אופניים. 

שבילי טיול רגליים
במסגרת עבודות השיקום נבנו שבילי הליכה ורחבות לישיבה ותצפית לקישור בין מוקדי עניין ברחבי הגן הלאומי. שלב א' מתמקד בחלקו הצפוני מזרחי של הגן. בשלב הבא יבוצעו עבודות לשילוט, הסבר והמחשה לנוחיות הציבור.

בריכות חורף
על גבי בורות חציבה נטושים הוקמו ארבע בריכות חורף ושבילי הליכה. 

שבילי אופניים
לאורך הצירים הוקמו מסלולי אופניים באורך של חמישה ק"מ.

העבודות בוצעו בשיתוף רשות הטבע והגנים ונפרסות על שטח של כ-700 דונם.