הקרן לשיקום מחצבות בשיתוף עם המועצה האזורית גולן, יזמו תכנית לשיקום מחצבת טוף נטושה בשיפולים המזרחיים של הר געש כבוי, הר אביטל, בצפון רמת הגולן. בעת החציבה במקום נחשפו תופעות וולקניות ייחודיות, שמהן ניתן ללמוד על ההיסטוריה הגעשית של האזור כולו. בפארק  ניתן לטייל וללמוד על הגיאולוגיה הגעשית של רמת הגולן וכן הוסדרה דרך גישה לאתר.