ביוזמה משותפת של הקרן לשיקום מחצבות, רשות הטבע והגנים והמועצה המקומית מצפה רמון, הושלמו עבודות השיקום במחצבות המערביות במכתש רמון, שהשתרעו על פני שטח של כ-5,000 דונם, ובתקציב כולל של עשרות מיליוני שקלים. השטח המשוקם הפך לגן לאומי המכונה "ציר צבעי מכתש הרמון".

במסגרת עבודות שיקום המחצבות, עוצבו פני השטח באופן ששיחזר את אגני הניקוז שקדמו לעבודות הכרייה. הטופוגרפיה החדשה תוכננה להשהיית מי נגר על מנת לתרום ליצירת בתי גידול חדשים ושיקום המערכת האקולוגית. מבחינה נופית, הושם דגש רב על ציפוי פני השטח בקרקע התואמת את המרקמים והגוונים שהיו בשטח לפני החציבה. במסגרת עבודות השיקום נחשף מחדש אגם מי תהום שנוצר עקב עבודות הכרייה. כמו כן הוסדרו מסלולי הליכה, שבילי אופניים, נקודות תצפית עם שילוט הסבר לגבי תופעות גיאולוגיות שנחשפו במהלך החציבה.

עבור פעילות שיקום המחצבות במכתש רמון הוענק לקרן לשיקום מחצבות, רשות הטבע והגנים ומכון ויצמן למדע, אות "מגשים ישראל יפה לשנת 2009" בתחום שימור נכסי טבע ונוף.