פטור ממכרז - התקשרות עם חברת גיאו-דאטה


סגור

התקשרות המשך לצורך השלמת מתן שירותי מדידה בפרויקט שיקום ציר צבעי הרמון - צומת הכניסה

מספר מכרז
פטור ממכרז
תאריך פרסום המכרז
06/08/2023
מועד אחרון להגשת הצעות
09/08/2023 עד
תחום
פטור ממכרז

* תם מועד שליחת שאלות הבהרה למכרז

הרשמה לקבלת עדכונים