שיקום מחצבת לגמון


סגור

הקרן לשיקום מחצבות מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות לשיקום מחצבת לגמון, הנמצאת בקיבוץ לוחמי הגטאות.

העבודה כוללת - עבודות עפר מעל מטמנה משוקמת.

סיור מציעים : יתקיים בתאריך 14.6.2023 בשעה 10:00 בכניסה לקיבוץ לוחמי הגטאות

מספר מכרז
319/2023
תאריך פרסום המכרז
31/05/2023
מועד אחרון להגשת הצעות
29/06/2023 עד 12:00
תחום
קבלן

* תם מועד שליחת שאלות הבהרה למכרז

הרשמה לקבלת עדכונים